Personvern

Personvernerklæring

 • Alle personopplysninger behandles av EBX.no (Berheim Antik - Eivind Berheim ENK)) og dets datasystemer. Betalingsinformasjon behandles og krypteres av profesjonelle leverandører.
 • Formålet med behandling og lagring av nødvendige personopplysninger er å kunne tilby EBX.nos kunder en funksjonell, oversiktlig og trygg nettopplevelse.
 • Informasjonen er nødvendig ved drift av nettbutikken og prosessering av ordrer - herunder registrering, bestilling, betaling, levering, informasjonsutvekslinger og lignende. 
 • Personopplysninger som samles inn er standard personlige detaljer slik som fornavn, etternavn, epost og telefon. Vi loggfører også brukerens IP adresse. 
 • Personpplysninger hentes fra skjemaer fylt ut av brukeren selv. Cookies anvendes for å lagre preferanser som brukeren selv har lagret (f.eks. handlekurv). IP innhentes automatisk fra brukers datamaskin ved besøk.
 • Alle persondetaljer er oppgitt på frivillig grunnlag. 
 • Opplysninger utlveres ikke til andre parter. Standard personopplysninger kan brukes av leverandører av systemer for betaling. Dette vil fylles ut av brukeren selv.
 • Persondetaljer lagres på krypterte servere på norsk jord av vår serverleverandør.
 • All informasjonsbehandling og -lagring følger norsk lovverk.
 • Opplysninger sikres av våre profesjonelle leverandørers krypterte servere og programvare.
 • Kontaktinformasjon ved ytterligere spørsmål: admin@berheim.no